Thiết bị phá sóng điện thoại, máy nghe lén, định vị GPS

12,000,000 

Thiết bị phá sóng tần số hoạt động điện rộng có thể lên đên 80m2-100m2 tùy điều kiện, và bạn có thể lựa chọn sóng phá bằng cách bỏ các râu lắp trên máy để không ảnh hưởng đến công việc của bạn

Thiết bị phá sóng điện thoại, máy nghe lén, định vị GPS

12,000,000